Filza dụng quản lý file hệ thống trên iPhone


Chức năng:

 • Filza File Manager là 1 trong những ứng dụng quản lý file hệ thống trên iPhone tốt nhất hiện nay, nó có thể sánh ngang hoặc hơn iFile tùy theo mọi người nhận xét, tuy nhiên khả năng quản lý cũng như thao tác đơn giản, tiện lợi là sự thật không thể phủ nhân;
 • Nó giúp cho bạn quản lý chuyên sâu vào iPhone, hầu như ứng dụng nào cũng vậy, nhưng nó còn hỗ trợ người dùng nhiều hơn nữa, cho biết nhiều vấn đề hiện có trong iPhone như lượng file trống, file nào có sẵn, file như thế nào, ra sao, chỉnh sửa file;
 • File người xem: Media player, biên tập Hex, biên tập văn bản, SQLite Editor, IPA Installer, DEB Installer, Web viewer, Terminal;
 • SQLite Editor được thiết kế cho các truy vấn lớn, hoạt động tốt với hơn 100k + kết quả.Thực hiện các lệnh và các ứng dụng chỉ cần vài bước

 • Dịch vụ đám mây: Dropbox, Box, Google Drive, WebDAV, FTP, SFTP;
 • Hỗ trợ SMB (Windows File Sharing);
 • Tìm kiếm các tập tin và thư mục một cách dễ dàng;
 • Các tập tin mạnh mẽ sao chép / di chuyển thiết kế, chỉ cần vài cái chạm;
 • Tải tập tin bình thường / html một cách dễ dàng: sao chép liên kết html vào Pasteboard, và dán nó vào thư mục đích;
 •  Quản lý thư viện nhạc một cách dễ dàng: nhập / xuất / xóa / đổi tên … chỉ cần làm giống như các tập tin bình thường;
 •  Khám phá các tệp trong chế độ xem danh sách hoặc chế độ xem lưới, với hình thu nhỏ;
 • nén file nén, giải nén zip / 7z / rar / tar / tar.gz / gz ;
 • Cài đặt và trích xuất tệp DEB / IPA, xem thông tin về tệp tin DEB / IPA

Ảnh minh họa: